Louisa's Feng Shui Site

 

Louisa's Feng Shui Site

Home
Contactgegevens

Disclaimer

 

Consulten

Consulten

 

Feng Shui Studie

Feng Shui Studie

Basiskennis Feng Shui

Feng Shui Methodes

Huis en Kantoor
Huis/ Tuin/ Kantoortips

 

Tuin Feng Shui

Tuin Feng Shui

Uw Tuinsfeer

Paden

Tuinmeubilair

Bomen/Planten/Bloemen
Kleuren
Tuinbagua
 - Uw Wetenschap
 - Uw Gezondheid
 - Uw Welvaart
 - Uw Roem/ Erkenning
 - Uw Relaties
 - Uw Tai Chi
 - Uw Kinderen
 - Uw Helpende Vrienden
 - Uw Carrière

 

Uw Kuanummer

Uw Kuanummer

 - Kuanummer 1

 - Kuanummer 2

 - Kuanummer 3
 - Kuanummer 4
 - Kuanummer 6
 - Kuanummer 7
 - Kuanummer 8
 - Kuanummer 9

 

Bagua

Bagua

10 Handige Tips

 - Kennis/ Wetenschap

 - Gezondheid
 - Welvaart
 - Roem en Erkenning
 - Relaties
 - Tai Chi
 - Kinderen/ Creativiteit
 - Helpende Vrienden
 - Carrière

 

Nine Star Ki

Nine Star Ki

Wie Ben ik

 - Bereken 1e Getal

 - Bereken 2e Getal

 - Bereken 3e Getal
Uw Getal
 - Getal 1
 - Getal 2
 - Getal 3
 - Getal 4
 - Getal 5
 - Getal 6
 - Getal 7
 - Getal 8
 - Getal 9
Hoe Sta Ik In Het Leven
Relaties
Chinese Astrologie

 

Metamorfose

Feng Shui Metamorfose

Meer Metamorfose

Badkamer

 

Next

Random

List

Visit other Related Members

 website

Feng Shui Methodes  

Print deze pagina

Zoals in de sectie over de herkomst al is uitgelegd, heeft Feng Shui een kosmische basis. Daarna is Feng Shui gegroeid tot een omvangrijkere leer. In de loop der eeuwen zijn er stromingen ontstaan, die elk hun eigen weg zijn gegaan. Hieronder geven we een overzicht van de drie basishoofdstromingen:

1. School van de Vormen
De school van de vormen onderzoekt de omgeving en de gebouwen en herkent daarin bepaalde vormen. Afhankelijk van de vormen van de omgeving en de locatie van de voordeur wordt bepaald hoe de energie stroomt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van astrologische/mythische figuren als de zwarte schildpad als schild voor slechte stromingen via de achterdeur, de groene draak voor bewaking aan de linkerkant, de witte tijger voor steun aan de rechterkant en de rode vogel bewaakt de voordeur. De vormen worden in de ruimste zin herkend. Zo kan een berg achter het huis dienst doen als schild en kan een golvend landschap links dienst doen als draak. De vogel bij de voordeur symboliseert de ruimte en lagere gebouwen rechts de tijger. Deze basisregels van de vormenschool zijn ook terug te vinden in andere Feng Shui toepassingen, maar worden daarin gecombineerd met andere theorieën.

2. De Kompasmethode
De Kompasmethode gaat uit van de ligging van het te analyseren object (meestal een gebouw, bijvoorbeeld een woonhuis). Gerekend vanuit het midden van het huis, gaat de Kompasmethode er vanuit dat de acht richtingen van het kompas elk een ander soort energie ondergaan. De invloed op specifieke onderdelen van het huis wordt bepaald door hun richting gezien vanuit het midden van het huis. Het onderstaande vierkant wordt dan over de plattegrond van het huis gelegd, met de sectie Carrière naar de voordeur gericht. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als de achterdeur de meest gebruikte ingang is, kan hiervan worden afgeweken. Zie ook hiervoor de Bagua.  

Rijkdom

Roem

Relaties

Familie en
Gezondheid

 

Kinderen

Nieuwe
Kennis

Voordeur:
Carrière

Behulpzame
mensen

In aanvulling daarop wordt gebruik gemaakt van nine-star-ki-astrologie om te bepalen welk tijdstip goed is voor een verhuizing in een bepaalde richting of voor het veranderen van de woning.

3. De Achthuizen Theorie 

De Acht-huizen-theorie wordt soms gezien als aparte stroming, soms als onderdeel van de Kompasschool. Ze zijn in ieder geval nauw aan elkaar verwant. De Acht-huizen-theorie is eveneens een vrij statische analyse. Het gaat uit van de geboortedatum van alle inwonenden, of van de kostwinner. Er wordt gebruik gemaakt van een transparant kompas, met daarop de 8 gelijke vlakken (windrichtingen) die een functie of type energie voor die windrichting aangeven. Afhankelijk van de geboortegegevens van de persoon wordt het kompas met de vlakken onder een draaiing van een bepaalde hoek, over een plattegrond van het huis heen getekend, zodat een functie kan worden toegekend aan bepaalde delen van het huis. Per persoon kan een aparte analyse gemaakt worden, waarbij de geboortedatum van de persoon, en de locatie van de voordeur bepalend zijn voor draaiing van het kompas.

Hoe de Acht-huizen-theorie precies in elkaar steekt, kunt u het beste ervaren door zelf uw huis te analyseren. 

Net als bij de kompasmethode wordt voor de Acht-huizen-theorie een basiskompas met functies gebruikt. Het kompas is in de meeste gevallen wat ingewikkelder voor wat betreft de functies, en ook negatieve functies (rampspoed, ziekte of dood) komen er expliciet in voor. Uiteraard is het de bedoeling dat de richtingen van deze functies worden vermeden bij de inrichting van het huis. Een schuur, bijkeuken of toilet kan wel in zo'n hoek gesitueerd worden, maar een slaapkamer of eethoek liever niet.

Als het huis geanalyseerd is en de probleemhoeken en gunstige hoeken in kaart gebracht zijn, wordt met diverse methoden getracht de energiestroom te verbeteren (herinrichting, verwijdering of verplaatsing van storende elementen en het toevoegen van elementen die slecht vertegenwoordigd zijn of neutraliserend kunnen werken). Klik op onderstaande links als u direct naar één van de Feng Shui Methodes wilt gaan. Let er wel op dat alledrie methodes zeer essentieel zijn in Feng Shui!  

School van de Vormen
De Kompasmethode
De Achthuizen Theorie

naar boven

 

School van de vormen  

Het Landschap

In China is er een grote oppervlakte aan land, bergen, heuvels, meren, rivieren, grond en vele andere kenmerken, golvingen and landschappen.

Het is dan ook niet verrassend dat de Oude Chinezen verstandig hun omgeving bestudeerden om daarmee betere paleizen, tempels, nederzettingen, huizen, graftombes en dergelijke te bouwen.  

De Vier Symbolische Dieren:
Draak; Tijger; Schilpad; en de Kraanvogel (of Feniks)

 

Er wordt gezegd dat elke locatie of huis omgeven wordt door vier symbolische dieren (zoals het plaatje hieronder). Het beste is dat deze vier richtingen in harmonie zijn met elkaar. Een belangrijke overweging is dat alle locaties of het huis goed gedraineerd zijn en hellingen bevatten.

De achterkant van het huis moet worden beschermd door bergen of bomen. Voorzichtige analyse is nodig van het landschap of er Chi aanwezig is (Adem van de Draak). Men kijkt naar de vormen die voorgesteld worden als de Yang Draak en de Yin Tijger. Onderzoek het landschap en bekijk waar de Draak en tijger elkaar ontmoeten. Dit is waar de scherp opgaande Yang Draak zachtjes overvloeit met de golvende Yin Tijger grond.

De Draak is meestal het dominante kenmerk van een landschap. In een stad, kan de Draak de hoofdweg zijn, in een kamer een deur of een muur. Dit is om ontastbare invloeden (zowel goed als slecht) te checken die een huis beïnvloeden.

Zoals we zagen in de introductie, geloven de Chinezen in het bestaan van de twee tegenovergestelde maar gelijke krachten - yin en yang.  Deze handhaven een balans van opposities die de wereld actief houden. Yin en Yang zijn in alles aanwezig. Wanneer mensen ergens gaan wonen, moeten ze een zintuig ontwikkelen om in balans te komen met de omgeving.

Op plekken met slechte feng shui, werden Pagodes gebruikt om goede Feng Shui te verkrijgen en slechte af te weren.

De kunst of wetenschap om het landschap te voorspellen is van zulk groot belang dat de Chinezen Feng Shui zien als hulpstuk om de twee symbolen van yin en yang optimaal te gebruiken in de geomantiek.

In het oude China, was het een gewoonte te kiezen voor heuvels als locatie grafmonumenten of eventueel naast de heuvels. Alle grafmonumenten van Keizers, Koninginnen en concubines werden heuvelgraven genoemd en aan de voet van die heuvels gebouwd.

Deze locaties werden gekozen, omdat ze gezien werden als geografisch de beste plaatsen met goede chi.  

Het toepassen van het 4 symbolische dieren principe

Het 4 SYMBOLISCHE DIER PRINCIPE kan toegepast worden om een landschap, locatie, een gebouw, een huis, een kantoor en kamers te analyseren.

Principe 1: De solide schildpad of achterkant van het huis moet zijn voorzien van een beschermende barrière. Merk op dat er voor elke locatie, gebouw of huis, het schildpad zich altijd aan de achterkant bevindt. Het schildpad wordt voorgesteld als een goede rug en een beschermende barrière. Daarom wordt geadviseerd geen waterbron achter een huis te hebben, zoals een rivier of kanaal. Water is onvoorspelbaar en in de I Ching wordt het als moeilijk vertegenwoordigt.

Principe 2: Zorg voor een open ruimte aan de voorkant van een locatie of huis. Bijvoorbeeld, de voorkant van een huis moet niet te dicht op een andere gebouw of huis staan, omdat dit het uitzicht belemmert. Dit wordt vertegenwoordigd door de kraanvogel of feniks die vliegt naar de voorkant van een open ruimte van een goede locatie, gebouw of huis. Men kan als een kleine bescherming een haagje bij de voordeur plaatsen (ook wel een voetenbankje genoemd, hierover later meer).

Principe 3: Het is fantastisch als u aan de linkerkant of het Oosten van uw huis een hogere heuvel of gebouw hebt, dat wordt gezien als de Draaklocatie en aan de rechterkant of Westen een lagere heuvel of gebouw, dat wordt voorgesteld als de tijger. Merk op dat op elke locatie altijd aan de linkerkant (Oost) een Draak aanwezig moet zijn en aan de rechterkant (West) de Tijger.

De drie principes hierboven genoemd kunnen ook in het interieur in huis worden toegepast. Bijvoorbeeld, plaats uw bed altijd tegen een solide muur met het hoofd naar de muur gericht. Plaats uw bed niet tegeneen raam, want dat biedt geen goede bescherming.

Als alle 3 Principes juist zijn toegepast kan een gebouw of huis als geweldig worden beschouwd.

 

Wat is de Witte Tijger?

1. Volgens de Chinezen, wordt de witte tijger als bijzonder onheilspellend of ongelukkig beschouwd als hij te groot is, b.v. de Tijgerheuvel is veel hoger dan de Draakheuvel.

In een legende, veranderde een bepaalde tijger zijn jas en veranderde in wit. Daarom noemen we de Westkant van een huis of gebouw de kant van de Witte Tijger.

2. Zowel het Oosten (Groene Draak) als het Westen (Witte Tijger) worden vaak gebruikt door Feng Shui Meesters om Feng Shui of Chi voor Feng Shui remedies te versterken.

Oost (Groene Draak) domein

Het is logisch dat het Oosten de locatie is van de rijzende zon en dus van de Yanglocatie. De Groen Draak wordt beschouwd als het meest Yang van alle Feng Shui dieren. Er wordt aangemoedigd op deze plek planten te plaatsen, omdat ze hier het best groeien.

West (Witte Tijger) domein

De Witte Tijger wordt als het meest Yin beschouwd van alle Feng Shui dieren. Hij wordt beschouwd als een dapper en nobel dier. Tevens wordt hij door vele Feng Shui beoefenaars geizen als een woest en vastberaden dier.

3. Onder het Landschap School (vormschool) van Feng Shui zul je meestal horen dat er voor een huis, de Oostkant (de Groene Draak) hoger moet zijn dan de Westkant (Witte Tijger) en dat de twee elkaar als het ware omhelzen.

In deze natuurlijke wet wordt er door Feng Shui Meesters geadviseerd dat de Groene Draak hoger is dan de Westelijke Tijger. Bijvoorbeeld, een gebouw aan de linkerkant (Draak) van uw huis of gebouw moet hoger zijn dan een gebouw aan de rechterkant (Tijger). Dit zal meer fortuin brengen voor de eigenaar.

Wat gebeurt er als dit andersom is? Bijvoorbeeld, de West Tijger kant is hoger dan de Groene Draak kant. Voor de eigenaar van het middelste huis bijvoorbeeld, wordt hij gedomineerd. Bijvoorbeeld, als hij een zoon heeft, zou zijn zoon het huis kunnen domineren of als hij een minnares heeft, zal hij door haar overheerst worden en zal zij fortuinlijker zijn dan de eigenaar zelf.

LET OP:

Niet ieder huis staat met de voordeur naar het Zuiden, de achterkant naar het Noorden en met de Oostkant naar het Oosten en het Westen naar het Westen. In dit geval moet u altijd in het midden van het huis gaan staan met uw hoofd naar de voorkant van het huis gericht en met de rug naar de achterkant van het huis gericht. Dan is de linkerkant van u het Oosten (Draak) en de rechterkant van u het Westen (Tijger). Deze zijkanten kunt u zien als de leuningen van een stoel. De achterkant (Schildpad) is uw rugbescherming, ook wel rugleuning genoemd. De voorkant (Feniks)  is uw voetenbankje, u hebt een kleine bescherming (b.v. voortuin met een lage heg), maar u kunt wel alles overzien, want er moet een open ruimte voor u zijn.  

 

De Locatie

1. De term locatie verwijst naar een specifieke plaats die een huis of gebouw omgeeft. Het kan een stuk land zijn waarop een huis of gebouw wordt gebouwd of waar reeds een huis bestaat.

2. Weet wel dat er niet altijd perse een GOEDE of SLECHTE LOCATIE  bestaat. Bijvoorbeeld, nieuwe gebouwen zijn vaak vlak naast u gebouwd en dit kan effect hebben op de harmonie van uw huis. Dus is het belangrijk uw omgeving te scannen of Feng Shui  toe te passen afhankelijk van de veranderingen die er in uw omgeving gebeuren.

 

Keuze van een Locatie  

De Vuistregel voor het kiezen van een locatie van zowel een woning als een begraafplaats. De beste vormen van het land zijn zowel vierkant als wel rechthoekig.

Vermijdt onregelmatig gevormd stuk land, omdat dit effect kan hebben op fortuin en gezondheid. Vermijdt ook land met vooral vele hoeken of driehoekige vormen.

Over het algemeen zijn er vele vuistregels om een locatie vast te stellen. Enkele hiervan zijn:

1. Het voorgedeelte van een stuk land moet lager zijn dan het achtergedeelte. De achterkant moet het liefst zijn voorzien van een heuvel, berg of hoger grond. Dit vormt dan een beschermende barrière voor de achterkant. De voorkant prefereert een uitzicht op een vijver of zwembad, ook een meertje of riviertje zijn beide welkom. Het moet dan wel een zacht stromend watertje zijn die niet stagneert zoals wel het geval is bij een stilstaand vijvertje enz… 

2. Een locatie moet een goede drainage hebben, droog en met schone aarde. 

3. Een locatie heeft een `perfecte' natuurlijke landschap als de voordeur uitkijkt  op de zee, vallei of lagere grond met een vrij goed uitzicht voor zich en een beetje langzaam verhoogd naar de achterkant. Vele oude Chinese Tempels in Singapore zijn gelokaliseerd op een heuvel met uitzicht op de zee.

Water

"Feng" of Wind en "Shui" of Water zijn de meest belangrijke componenten van de Chinese geomantiek. Tussen de twee, was Water makkelijk bestuderen, omdat China een agriculturele maatschappij was.

De Chinese `water' klassiekers neemt vele soorten patronen van waterbronnen in zich op. Hoe dan ook, "Feng" of Wind was moeilijk te bestuderen zoals `Chi' of `adem van de draak', omdat deze niet gezien kan worden met het blote oog.

 

Het beoefenen van Water Feng Shui

Water is een onvoorspelbare kracht en een goede Feng Shui Meester moet daarom ook goed weten wat de effecten zijn en een duidelijk begrip hebben van "Water Feng Shui".

Regel 1: Vermijd een stuk land te kopen met water ACHTER het huis.

Regel 2: Het beste is om VOOR het huis b.v. een vijver te hebben.

1. In het Boek der Veranderingen, symboliseert Water moeilijkheid.

Bijvoorbeeld, Ondergrondse Water kan een averechts effect hebben op degenen die erboven wonen. Water is tevens een onvoorspelbaar element en kan verzwakkingen van funderingen, overstromingen, verpletteringen en termieten enz… bevorderen. Daarom zullen Feng Shui experts meestal adviseren Water ACHTER een eigendom te vermijden.

Deze oefening benadrukt nogmaals dat de achterkant van een huis een bescherming moet bieden (Schildpad). De beste plaats voor water? Aan de VOORKANT van een huis.

2. Vermijd een vijver in het midden van een huis. Voor het geval van een zwembad of vijver aan de voorkant van een huis, moet het een langzaam bewegend watertje zijn en dus NIET stagnerend water.

 

Type Gebouwen

 Slecht:

 

Onregelmatige Vormen

 Over het algemeen zijn gebouwen die onregelmatig of vreemd gevormd zijn niet aan te bevelen. Erger nog, deze gebouwen zijn een nachtmerrie voor architecten en als het stuk land ook nog te klein is, is het heel moeilijk ruimte te vergroten.

Goed:

Vierkant, rond, cirkel met een cirkel, cirkel en vierkant & Geometrische vormen brengen goed geluk

Neem liever een symmetrisch of rechthoekig stuk land. Let op: Geometrische vormen zijn alleen geschikt voor grote gebouwen.  

 

naar boven

 

De kompasmethode 

De Luo Pan - Chinese Kompas

 

De Luo Pan Wordt gebruikt om de stroming van Chi te bepalen en om deze te oriënteren van gebouwen, kamers en meubels.

De Luo Pan is cirkelvormig (symboliseert hemel), gemaakt van hout en op een vierkant bord gelegd (symboliseert aarde).

In het Oude China, werd dit kompas veel gebruikt voor Feng Shui door astrologen.

Maakt u geen zorgen als u geen Luo Pan hebt, want een gewoon kompas is net zo goed hiervoor.

Punten om te weten als u een kompas gaat gebruiken om het noordelijke punt van een locatie of huis te zoeken:

 

1. Pak uw plattegrond van uw huis of gebouw erbij. Maak een kopie hiervan en gebruik deze voor uw Feng Shui onderzoek.

2. Blijf minstens een meter op afstand van pilaren, balken en muren. Draag geen metalen juwelen, omdat dit het kompas kan beïnvloeden.

3. Kijk ook even buiten uw huis op een lege plek om het noordelijke punt te zoeken met behulp van uw kompas. Mocht er teveel verschil zijn dan is er waarschijnlijk te veel magnetische straling in huis en kunt u beter de graden die u buiten hebt waargenomen gebruiken voor uw onderzoek.

4. Leg het kompas het liefst op een platte ondergrond zonder magnetische voorwerpen in de buurt.

5. Draai het rad van de Luo pan tot de magnetische kompasnaald overeenkomt met de rode lijn onder de naald. Voor een gewoon kompas kijkt u waar hij het Noorden aanwijst.

6. Lees het kompas pas als de naald helemaal stilstaat en er geen beweging meer in zit.

De kompasmethode om de kwaliteit te lezen van een locatie is tevens gebaseerd op De Acht Huizen Theorie.

  

naar boven

   

De Pakua of Bagua

 

De vijf elementen en de Pa-Kua

Om alle verschijningsvormen van Chi te kunnen beschrijven wordt gebruik gemaakt van de symbolische benadering door energie te omschrijven aan de hand van een element. Voordeel is hierbij dat niet steeds alle kenmerken van zo'n element hoeft te worden verklaard.

De symbolen roepen associaties op met voor het betreffende symbool specifieke eigenschappen. We spreken over vijf verschillende elementen waarmee alle mogelijke varianten van energie kunnen worden beschreven; water, vuur, hout, metaal en aarde.
In elk element zijn morfologische eigenschappen, kleuren, richtingen, structuren en dergelijke vertegenwoordigd. Ze staan niet los van elkaar maar verhouden zich tot elkaar in een stimulerende dan wel verzwakkende cyclus.

Een treffend voorbeeld van de werking van de vijf elementen is de opeenvolging van de seizoenen. Het voorjaar is een jaargetijde dat wordt vertegenwoordigd door het element hout, een element met opwaartse kracht. Het energetisch hoogtepunt wordt gevormd door de zomer, vuurenergie, waarna de energie zich terugtrekt tot de herfst (metaal). Alles komt tot rust in de winter (water). Aarde vormt het regulerende interval tussen de verschillende seizoenen (energieën) in.  

De Bagua  

De theorie van de vijf elementen, het bestaan van Chi, de Tai Chi en de teksten uit de I Tjing komen tezamen in een krachtig stuk Feng Shui gereedschap, de 'Pa-Kua'. De Pa-Kua is, van oorsprong, een achthoekige figuur met de Tai Chi in het midden afgebeeld. Hier rondom staan, in een bepaalde volgorde, een verzameling trigrammen, symbolen en betekenissen waardoor het een voornaam Feng Shui-gereedschap is voor een vergaande ruimetanalyse. Een tweede veel toegepast hulpmiddel is het zogenaamde 'Lo-Shu' vierkant. Dit is een vierkant verdeeld in negen identieke delen waarin dusdanig gerangschikte getallen geplaatst die, wanneer ze worden opgeteld ongeacht de richting (horizontaal, verticaal of diagonaal), altijd 15 als uitkomst hebben. Deze rangschikking is verbonden met de schikking van de trigrammen op het Pa-Kua.

De moderne uitgave van de Bagua, die in het westen vaak wordt gebruikt, is een combinatie van zowel de authentieke Pa-Kua als het Lo-Shu vierkant. Deze Bagua is niet meer dan een rechthoekig raster verdeeld in negen gelijke delen die een bepaalde energie vertegenwoordigen.
Zo is het met behulp van dit instrument af te lezen welke delen van een terrein, gebouw, vertrek of zelfs bureau een bepaald levensgebied vertegenwoordigt. Om de Bagua te kunnen toepassen situeren we deze altijd zodanig dat de hoofdentree c.q. ingang altijd terecht komt in een van de delen die staan voor Behulpzame vrienden, carrière of kennis.

De Bagua functioneert als een soort organisme, een miniatuur uitgave van het universum. Elk levensgebied is representant van een complexe structuur van energie in de vorm van kleur, vormgeving, richting en dergelijke en in die zin ook weer gerelateerd aan de vijf elemententheorie. Alle negen delen staan in relatie tot hoe Chi zich binnen ons leven, in al z'n aspecten, manifesteert.

Met behulp van de Bagua kunt u uw huis indelen in negen vakken die elk een bepaald terrein uit uw leven bepaalt. De entree van uw huis bevindt zich altijd in één van de drie vakken onderaan deze map, dus of in het Kennis en Persoonlijke Groeigedeelte, of in het Carrièregedeelte of in het Behulpzame Mensen en Reizengedeelte.  

 

naar boven

De Bagua Map

 


Vuur
rood

 


HOUT
groen, blauw

Weelde en bezit
blauw, paars, rood
windklokken, waarvolle dingen (antiek, munten), planten met muntvormige bladen, frisse & zijden bloemen in "weelderige " kleuren, waterafbeeldingen, foto's van wenselijke bezittingen

Roem & Reputatie
vuur
diploma's, awards, prijzen, trofeeën, foto's van je favoriete beroemdheden

Liefde & Huwelijk
rood, wit, roze
dingen van paren (minnaars, duiven, dolfijnen, harten), romantische vakanties en huwelijksherinneringen, foto's van je geliefde

Gezondheid & Familie
hout
figuren van ideale lichamen, foto's van familie & vrienden, medailles op het sportgebied, erfenissen

Centrum
  
AARDE    
geel, aardetinten

Kinderen & Creativiteit

metaal
kunst gecreëerd door kinderen, kunst  & sculpturen, foto's van kinderen, eigenaardige speelgoed, handgemaakte items, jeugdherinneringen

Kennis & Persoonlijke groei
zwart, blauw, groen
studiematerialen, schilderachtige bergen en rustige plaatsen, figuren van leraren en wijze mensen, items die aanzetten tot meditatie en bezinning

Carrière
water
carrière foto's en symbolen, alles wat met carrière te maken heeft, items met persoonlijke associaties tot carrière

Behulpzame Mensen & Reizen
wit, grijs, zwart
afbeeldingen van behulpzame mensen (engelen, spirituele gidsen, heiligen, goden/godinnen, mentoren), items geassocieerd met jouw spirituele en religieuze geloof, reissouvenirs van speciale plaatsen in de wereld

ENTREE


METAAL

wit, pastel kleuren

 


WATER
zwart, donkere kleuren

 

Naar aanleiding van deze map kunt u bepaalde gebieden in uw leven versterken, herstellen enz…  

naar boven


De Achthuizen Theorie

Het Acht Trigram of Pakua

De lijnen die trigrammen vormen zijn zowel heel (mannelijk) of onderbroken (vrouwelijk). Elk trigram bestaat uit drie mannelijke of vrouwelijke lijnen; en gecombineerd in verschillende combinaties; het trigram symboliseert hemel, aarde, water, vuur, meer, wind, donder of bergen. 

De trigrammen kunnen bovenop elkaar gelegd worden, en op deze manier kan 8 x 8 = 64 hexagrammen worden verkregen. Deze 64 hexagrammen stellen de essentiële tekst van het Chinese orakelboek vast. De 64 hexagrammen beheerst alle humane condities and gelegenheden - een soort geïnspireerd formule voor het interpreteren van de gebeurtenissen van de wereld. De trigrammen zijn vaak afgedrukt op de gewaden van de Taoist priesters en op de muren, plafonds en balken van de Chinese tempels.

Oorspronkelijk, werd het Trigram beschouwd als een symbolische representatie van de Familiekern respectievelijk bestaand uit de Vader, Moeder, Oudere Zoon, Middel Zoon, Jongere Zoon, Oudere Dochter, Middel Dochter en Jongere Dochter. Dit is nog steeds waar. Eigenlijk is het Trigram meer dan dit. Als u kijkt naar de tabel hieronder, vertegenwoordigt het Trigram ook de tijd en de seizoenen. Bijvoorbeeld: K'an vertegenwoordigt Winter, Ken = Late Winter, Chen = Lente etc...

De acht trigrammen die hieronder vertegenwoordigd zijn worden ook wel pakua genoemd, echter hier wordt niet gekeken naar de ingang van een huis, kamer enz... maar naar de kompasrichting waarbij het gebied van de Carrière zich altijd in het magnetische Noorden bevindt:  

Carrière en Zaken - dit gebied heeft te maken met hoe wij omgaan met onze carrière, hoe wij ons geld verdienen, of dat nu voor uzelf is of bij een ander in een bedrijf enz… 

Kennis - dit gebied vertegenwoordigt studies, leerwerk en alles wat met hersenactiviteiten te maken heeft.

Familie - dit gebied heeft met familie, vrienden, onze collega's enz… te maken.

Weelde - dit gebied heeft met ons bezit te maken, niet zo zeer met hoeveel we verdienen, maar meer met wat we hebben bereikt, de waarde die wij hebben in ons bezit.

Roem - dit gebied heeft effect op onze reputatie naar buiten toe, hoe mensen ons zien.

Huwelijk en Relaties - dit gebied heeft met liefde te maken en hoe wij omgaan met relaties tot een ander. Dit kan ook een zakenrelatie inhouden.

Kinderen en Projecten - dit gebied doet iets met onze creativiteit, dit kan met kinderen te maken hebben, beginnende projecten, kunst enz…

Behulpzame Mensen - dit gebied creëert de mogelijkheid om mensen in ons leven te laten komen die ons behulpzaam kunnen zijn wanneer we daar behoefte aan hebben. Er kan ook gedacht worden aan onze persoonlijke beschermengelen bijvoorbeeld.

Nu vraag u zich misschien af wat u nu moet gebruiken voor uw huis; de Pakua of de Bagua.

Het antwoord is beide. Er zijn twee Huwelijksgebieden in een huis, één gelokaliseerd door de Pakua en de ander door de Bagua. Beide hebben veel invloed, dus als beide wordt gebruikt zal het Huwelijksgebied bijvoorbeeld dubbel effect krijgen.

Voor verdere uitleg van de trigrammen, bekijk de tabel hieronder.

Trigram Naam

Symboliseert

Persoon

Betekenis

Richting

Seizoen

Element

Pool

kan

Regendruppels verzamelen in stromen, rivieren & eventueel in een heftige stroming in een meer of zee

Middel zoon, mannen van middelbare leeftijd

Armoe, zorgen, ziekte, moeilijkheden, gevaar, risico's & gezwoeg

Noord

Winter

Water

Yang

ken

Berg is stilstaand, onbeweeglijk

Jongste zoon & jeugd

Obstakels leiden tot impasse, rustend & statisch

NO

Late Winter of Vroege Lente

Kleine Aarde

Yang

chen

Donder is energie & beweging

Oudste zoon & jeugd

Tijd van groei.Nieuwe projecten, kans op nieuwe baan. Een nieuw begin

Oost

Lente

Groot Hout

Yang

sun

Wind beweegt zich in de lucht, doordringt overal & reist afstanden om van plaats te veranderen

Oudste dochter

Groei, continu gezwoeg, zuiverheid, totaliteit of besluiteloosheid

ZO

Tussen Late Lente & Vroege Zomer

Klein Hout

Yin

li

Verlichting symboliseert de zon & vuur

Middel dochter, middelbare leeftijd, wijs & intelligent persoon

Helderheid, briljant of rampen zoals brand, scheiding of droogte

Zuid

Zomer

Vuur

Yin

kun

Aarde is vriendelijk & koppig als een moeder

Moeder, oude dame, echtgenotes, werkers

Arm, ondergeschikt & ontvankelijk, nederig, vredig werk

ZW

Late Zomer, Vroege Herfst, rijpe seizoen

Grote Aarde

Yin

tui

Het moeras, een laagliggende plaats, onvoldoende & gebrek

Jongste dochter, jonge meisjes

Plezier, soms buitensporig, reflectie, stimulans, ruineren & defecten

West

Herfst

Klein Metaal

Yin

chien

Hemel die hooghartig nobel & vast is

Vader

Creatief, sterk, actief, constant in beweging en tijd maken voor belangrijke beslissingen

NW

Late Herfst of Vroege Winter

Groot Metaal

Yang

naar boven

In het volgende hoofdstuk worden de algemene Feng Shui Regels besproken voor zowel het huis als voor het kantoor of winkel. Klik hier als u deze wilt bekijken.

 

Gastenboek

Schrijf in mijn gastenboek

 

Winkel

Boeken over Feng Shui

CD's

 

Overig

Publicaties

Awards

Webrings

Vragen en Reacties

 

 

U kunt hier online sieraden bestellen: Louisa's Design en andere merken sieraden

 

Links

Links

 

Aangesloten bij de Feng Shui Cirkel

 

FENG SHUI
professional

 

 

webdesign: Louisa Martin